Sectorraad Paarden brengt protocol extreme temperaturen uit

In de laatste jaren is er veel meer aandacht gekomen voor paardenwelzijn. Eén van de punten, die in het kader van paardenwelzijn regelmatig naar voren wordt gebracht, is de invloed van extreme weersinvloeden. Hierbij vormt overmatige warmte op dit moment, mogelijk als gevolg van klimaatwijzigingen, veel vaker een probleem dan ernstige kou. De aarde warmt immers als geheel langzaam maar zeker iets verder op.

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, besloten een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ op te stellen in navolging van een dergelijk protocol voor mensen dat in 2007 op verzoek van het Ministerie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is opgesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en in 2015 is herzien (RIVM Nationaal Hitteplan). In de regels omtrent veetransporten is de positie van het paard niet altijd helemaal duidelijk. Doorgaans worden de transporten van slachtpaarden wel als ‘veetransport’ gezien, maar het transport van sportpaarden niet.

Voor extreme koude is er in Nederland voor mensen geen ‘noodplan’ opgesteld. Extreme koude is in dit protocol voor paarden wel meegenomen, omdat er iedere winter vragen komen over paarden en pony’s die in de sneeuw buiten staan.

In dit gehele stuk worden als over paarden wordt gesproken ook pony’s en ezels bedoeld.

Tot slot is het van belang zich te realiseren dat het paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur nodig heeft dan de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie!

Klik hier voor het volledige protocol