Medio oktober 2018 draagt Jan Cees Vogelaar zijn voorzitterschap (a.i.) van de Stichting Welzijn Paard over aan Hetty Schreurs. Stichting Welzijn Paard is recent opgericht ter bevordering van het welzijn van paarden en de uitgifte van het Keurmerk Welzijn Paard. Tijdens Horse Event 2018 werd Keurmerk Paard en Welzijn gepresenteerd aan het publiek.

Hetty Schreurs is dierenarts en op dit moment werkzaam als afdelingshoofd Infectie Biologie bij Wageningen Bioveterinary Research en directeur van de Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen. Daarnaast was zij raadslid van de Raad voor Dieraangelegenheden en vanuit die functie betrokken bij de RDA zienswijze: Paardenmarkten in Nederland, Man en Paard noemen. Voorheen was zij onder andere ook werkzaam bij Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Gezondheidsdienst voor Dieren en de Universitaire landbouwhuisdierenpraktijk.

Hetty Schreurs ziet het voorzitterschap de Stichting Welzijn als een mooie manier om een bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van paardenwelzijn. Van haar vijfde tot haar achttiende was Hetty paardenmeisje ‘avant la lettre’. Zij heeft twee dochters die actief zijn in de paardensport.  Zij vormt het bestuur van de Stichting samen met Olivier Smink (FNHB), Theo van der Meulen (KNHS) en Ralph van Venrooij (LTO).

Hetty Schreurs: ‘Er ligt een mooie uitdaging voor ons. Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over paarden werd weer duidelijk dat vele ogen de paardensector kritisch volgen. Zoals minister Schouten al aangaf tijdens dit AO, is het Keurmerk Paard en Welzijn een goed initiatief vanuit de sector waarmee het paardenwelzijn echt een stap voorwaarts kan maken. Aan ons als bestuur van de Stichting Welzijn Paard de taak om de uitrol van het Keurmerk in de sector te begeleiden.’ ‘We zijn Jan Cees Vogelaar veel dank verschuldigd voor al zijn inzet de afgelopen maanden. Hij heeft er echt de schouders onder gezet om het Keurmerk van de grond te krijgen’ aldus Hetty Schreurs.