In september 2018 is het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) gepresenteerd aan een grote groep enthousiaste ondernemers tijdens Horse Event 2018. Na deze presentatie is hard gewerkt om de systematiek te vertalen naar een praktische werkwijze. Om deze werkwijze  te testen in de praktijk hebben LTO en FNRS een aantal bedrijven aangeleverd in het kader van een pilot.

Tijdens deze pilot, die begin 2019 gestart is, zijn 9 uiteenlopende bedrijven bezocht door de inspecteurs van KPW. Grote maneges in stedelijk gebied, landelijk gebied, grote en kleinere pensionstallen, professionele sportstallen en een zorgboerderij. Gedurende de pilot is de werkwijze getest, aangepast en doorontwikkeld. Na het bezoeken van deze bedrijven zijn wij een intensief traject van evaluatie ingegaan met de inspecteurs en de Commissie van Deskundigen om kritisch te kijken naar ons product. Ook is hier input gevraagd van de bezochte bedrijven.

Met opzet is in de pilot gekozen voor een uiteenlopend type bedrijven, ook bedrijven met soms wat verouderde huisvesting of beperkte mogelijkheden voor vrije beweging. Dit om te bepalen wat de stand van zaken is met betrekking tot welzijn op deze bedrijven, niet met de verwachting om op al deze bedrijven een Keurmerk Paard en Welzijn uit te kunnen reiken.

Een groot deel van de bedrijven heeft ondanks soms beperkte ruimte, een praktische oplossing gevonden om de paarden en pony’s toch te voorzien van voldoende vrije beweging. In veel gevallen werd ruimschoots voldaan aan de minimumeisen. Het is begrijpelijk dat bedrijven niet van vandaag op morgen de huisvesting aan kunnen passen. Op een aantal bedrijven werd dan ook geconstateerd dat de boxmaat niet altijd passend was bij het paard of de pony in de betreffende box. Het voerregime is op veel bedrijven nog een punt van aandacht. Vaak is dit met kleine aanpassingen en wat praktisch advies aan te passen. De bezochte bedrijven zijn indien nodig hierin geadviseerd.

Van de bezochte bedrijven zijn er een vijftal die in principe in aanmerking komen voor het Keurmerk Paard en Welzijn. Twee bedrijven hebben het Keurmerk Paard en Welzijn inmiddels behaald namelijk Stoeterij Geere-stein in Doorn en Boerderij Sinneveld in Santpoort-zuid. Een drietal bedrijven kan op korte termijn met een klein aantal aanpassingen in aanmerking komen voor het Keurmerk Paard en Welzijn.

Inmiddels is de organisatie omtrent KPW zover dat er nieuwe bedrijven bezocht kunnen worden. Bedrijven die zich reeds aangemeld hadden bij KPW hebben een bericht ontvangen. Wilt u het Keurmerk Paard en Welzijn aanvragen? Stuur dan een email naar info@keurmerkpaardenwelzijn.nl