Paardenwelzijn en keurmerk

Zorg voor paardenwelzijn

Welzijn van paarden is een belangrijk onderwerp dat zowel binnen als ook buiten de paardenwereld steeds meer aandacht krijgt. Als in een land de welvaart voor mensen op een hoog peil staat, mag worden verwacht dat er ook aandacht, tijd en geld is om het welzijn van de gehouden dieren, waaronder paarden, op een verantwoord niveau te laten zijn en indien mogelijk verder te verbeteren.

In 2012 is de Welzijns Monitor Paardenhouderij (WMP) gepubliceerd. Begin 2014 is als daadwerkelijke implementatie in de sector het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) ontwikkeld en in de markt gezet. Dit Keurmerk is in het najaar van 2017 overgenomen door de Sectorraad Paarden. Zij heeft voor het beheer de Stichting Welzijn Paard opgericht. De Sectorraad Paarden / Stichting Welzijn Paard heeft vervolgens in de zomer van 2018 een commissie van Deskundigen gevraagd om de eisen en de inhoud van het Keurmerk zorgvuldig te bestuderen en met adviezen te komen hoe het Keurmerk moet worden ingericht om het op grote schaal verder uit te kunnen rollen in de Nederlandse paardenhouderij. Het Keurmerk Paard en Welzijn wordt ondersteund door de grote sectorpartijen in Nederland waaronder KNHS, FNRS, LTO, FNHB en de Koepel Fokkerij.

Een keurmerk voor paardenwelzijn
Beoordelingen van paardenbedrijven op welzijnscriteria vormen de basis van dat keurmerk. Het doel van het Keurmerk Paard en Welzijn is om het welzijn van de gehouden paarden in Nederland steeds verder te verbeteren.

Paardenbedrijven met het Keurmerk Paard en Welzijn
Paardenbedrijven die aan de gestelde eisen voldoen krijgen het Keurmerk Paard en Welzijn. Dat keurmerk is voor hen een erkenning van hun streven naar paardenwelzijn.

Kijk op onze pagina van Keurmerkhouders welke bedrijven reeds het certificaat verdienden.


Belangrijk uitgangspunt voor het keurmerk is de Welzijnsmonitor Paardenhouderij die in 2012 is ontwikkeld door Wageningen UR en die gefinancierd is door het ministerie van Economische Zaken, de FNHO, LTO, KNHS en de Dierenbescherming.


A5 Flyer 10 geboden aug 2015

Succesvol initiatief van KPW: de 10 geboden van het paard.

Klik op de afbeelding voor grote weergave de 10 geboden van het paard.

Lees de toelichting op onze pagina van de 10 geboden van het paard.

Deel en like de 10 geboden van het paard op Facebook!