Historie
Keurmerk Paard en Welzijn is een initiatief van betrokken deskundigen die op verschillende terreinen actief zijn in de hippische wereld.

Het primaire doel was en is: het welzijn van paarden te bevorderen door bedrijven in de sector informatie en advies te geven. Een welzijnskeurmerk is volgens de initiatiefnemers een uitstekend middel daartoe, mits het gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten in paardenwelzijn en de boordelingen ook onafhankelijk en deskundig worden uitgevoerd.

KPW is in oktober 2014 gestart door Horse Welfare BV, Bastiaan de Recht, Amber Koppen en Machteld van Dierendonck. Enthousiaste experts uit de hippische praktijk, uit de wetenschap en elders uit de paardenwereld vonden elkaar in de uitwerking van een plan voor een welzijnskeurmerk. Zij vormden een college van deskundigen, dat een geïntegreerd systeem ontwikkelde voor het registreren, analyseren, beoordelen en rapporteren van welzijn van paarden. Daarvoor zijn vervolgens  inspecteurs en dierenartsen geworven en getraind. Het keurmerk Paard en Welzijn kon na maanden van voorbereiding – en na jaren van onderzoek (resulterend in de WelzijnsMonitor Paardenhouderij van Wageningen UR) – van start gaan.

In 2017 is KPW overgenomen door de Sectorraad Paarden. Daarna is Stichting Welzijn Paard opgericht die zich bezig houdt met de uitvoering van het keurmerk.


Stichting Welzijn Paard 

Voorzitter:
Nico Bezemer (FNRS)
Bestuursleden:
Anita de Keijzer (FNHB)
Theo van der Meulen (KNHS)
Matthijs Maat (LTO)
Piet Peters (KWPN)


De dagelijkse organisatie van het Keurmerk Paard en Welzijn is in handen van Mieke Theunissen,
e-mail info@keurmerkpaardenwelzijn.nl tel: 06-10943793


Commissie van deskundigen

Prof. dr. Marianne Sloet-van Oldruitenburh-Oosterbaan
Dr. Machteld van Dierendonck
Drs. Yteke Elte
Drs. Bas Steltenpool
Drs. Jan Greve
Vincent Valk