Aanvraag van het Keurmerk Paard en Welzijn

Naast een algemene rondgang over het bedrijf wordt een aantal paarden individueel bekeken. Deze paarden (de ‘steekproef’) worden indirect aangewezen door op de aangeleverde tekeningen een aantal boxen en/of groepshuisvestingsruimten aan te geven.  Zo wordt er voor gezorgd dat er een objectief beeld van het bedrijf wordt verkregen op basis van zo concreet en meetbaar mogelijke criteria.

De procedure om deel te nemen aan het Keurmerk Paard en Welzijn bestaat uit vier onderdelen:

 • Aanmelden voor de keuring via info@keurmerkpaardenwelzijn.nl (Voor prijzen van een KPW inspectie en een abonnement zie onderaan deze pagina)
 • Invullen van een vragenlijst en bijvoegen van een globale plattegrond met maten van de stallen en boxen en/of een paardenlijst van de dieren in groepshuisvesting
 • Inplannen van de keuring op het bedrijf en tijdens die keuring:
  • Observeren van factoren die voor het hele bedrijf gelden
  • Registreren van een aantal factoren in de op dat moment door de inspecteur aangegeven boxen of paddocks en de daarin staande paarden (‘steekproefpaarden’)
  • Bekijken van eventuele ‘attentiedieren’
 • Verwerking van alle verkregen gegevens en besluit het KPW of KPW-plus wel/niet toe te kennen
 • Bij behalen van KPW een overeenkomst afsluiten met de Stichting Paard en Welzijn

Bedrijven kunnen informatie of keuring voor het Keurmerk Paard en Welzijn aanvragen door contact op te nemen met KPW via info@keurmerkpaardenwelzijn.nl.


Tarieven Keurmerk Paard en Welzijn (excl. 21% btw)

Deelnemende bedrijven sluiten met een overeenkomst af Stichting Welzijn Paard voor minimaal drie jaar.
Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de kosten, het exacte bedrag is afhankelijk van het aantal paarden op het bedrijf. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Tarieven inschrijving en 1e jaar Exclusief BTW
10 paarden € 240,00
20 paarden € 340,00
30 paarden € 390,00
40 paarden € 440,00
50 paarden € 490,00
60 paarden € 540,00
70 paarden € 590,00
80 paarden € 640,00
> 80 paarden € 650,00

Kosten abonnement voor minimaal drie jaar:

Jaarlijkse kosten volgende jaren:
tot 25 paarden € 150,00
tot 50 paarden € 200,00
vanaf 50 paarden € 250,00