Voorzitters sectorpartijen ondertekenen verklaring ter ondersteuning van het Keurmerk Paard en Welzijn.

ERMELO (KPW) – Tijdens het ondernemerscongres op Horse Event 2018 is het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) door prof. Dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan gepresenteerd aan het grote publiek. De Commissie van Deskundigen van het KPW waarvan Sloet voorzitter is heeft de afgelopen maanden veel werk verzet om het Keurmerk zowel inhoudelijk als qua praktische uitvoering klaar te stomen voor brede inzet in de sector.

Tijdens haar presentatie ging Sloet in vogelvlucht door de geschiedenis achter het Keurmerk om daarna vooral de inhoud aan de aanwezigen te presenteren. ‘Het is belangrijk dat de bekendheid van het Keurmerk wordt vergroot en wat wij vooral van belang vinden is het informeren van ondernemers over de inhoud van het Keurmerk. Ondernemers die graag een Keurmerk willen behalen zijn natuurlijk benieuwd naar de eisen, die hebben we geprobeerd in een notendop te presenteren’ aldus Marianne Sloet.

De belangrijkste aanpassingen die gedaan zijn aan het Keurmerk wat nu in de markt wordt gezet is de praktische toepasbaarheid van de wijze van keuren en de adviserende rol van de dierenartsen die de keuringen uit gaan voeren. Bedrijven die ruimschoots voldoen aan de eisen van het Keurmerk en zich daarmee in positieve zin onderscheiden van andere bedrijven hebben de mogelijkheid om het Keurmerk Paard en Welzijn Plus te behalen.

Een handleiding met een volledige uitwerking van de werkwijze van het Keurmerk Paard en Welzijn is inmiddels in een eerste versie beschikbaar op de website www.keurmerkpaardenwelzijn.nl. Ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden om in aanmerking te komen voor een keuring. Interim voorzitter van Stichting Welzijn Paard, Jan Cees Vogelaar: ‘Wij raden ondernemers aan om eerst advies in te winnen bij hun branche-organisatie (LTO, FNRS et cetera). Zij kunnen alvast samen met de ondernemer de eisen doorlopen, het bedrijf bekijken en eventueel adviezen geven om de haalbaarheid te vergroten. Eerste prioriteit is nu het verder inrichten van de organisatie zodat we op een zo kort mogelijke termijn aan de slag kunnen met het bezoeken van de bedrijven’.

Draagvlak vanuit de sectorpartijen is onmisbaar voor het Keurmerk Paard en Welzijn. Om dit draagvlak te onderstrepen hebben de sectorpartijen die samen de Sectorraad Paarden vormen tijdens Horse Event bij het ondernemerscongres 2018 hun handtekening gezet onder een verklaring waarin zij aangeven dit initiatief te steunen vanuit hun organisaties dit initiatief ook actief te promoten.

Foto:
Ondertekening van de ondersteuningsverklaring door Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (vz Commissie van Deskundigen), Jan Cees Vogelaar (vz Sectorraad Paarden), Cees Roozemond (vz KNHS), Ralph van Venrooij (vz LTO paardenhouderij), Julius Peters (vz FNHB), Constans Manganas (vz FNRS). Op de foto ontbreken Andries van Daalen (vz KWPN) en Pieter Wiersinga (vz Koepel Fokkerij) (foto: Imadia)