Op 19 oktober 2016 hebben de Sectorraad Paarden en het Keurmerk Paard en Welzijn een intentieovereenkomst tot samenwerking getekend. Beide partijen zien voor de paardensector liever dat er één keurmerk is voor welzijn.

De Sectorraad Paarden behartigt belangen van de paardensector in Nederland namens de sportkoepel, land- en tuinbouworganisaties en organisaties van hippische ondernemers en de fokkerij. Sinds 2014 biedt SRP de paardenwelzijnscheck aan als online instrument. KPW verleent sinds 2014 het keurmerk aan paardenbedrijven die na keuring voldoen aan internationaal erkende welzijnscriteria.

Het Keurmerk Paard en Welzijn blijft vanzelfsprekend het certificaat voor elk paardenbedrijf dat bewezen heeft te voldoen aan hoge normen van welzijn voor paarden.

De komende maanden staan in het teken van nadere uitwerking van de samenwerking met als doel om te komen tot één welzijnskeurmerk voor de paardensector.

Lees het persbericht over de intentieovereenkomst van 21 oktober.