Bronsveld1

KPW paardenarts Amber Koppen, programmamanager Dierenbescherming Piko Fieggen, KPW directeur Bastiaan de Recht, KPW welzijnsdeskundige Machteld van Dierendonck, stalhouder Rutger Murray, KPW inspecteur Rik Bremer, KPW inspecteur Tjeerd Schraa

Op 19 juni 2015 hield stalhouder Rutger Murray een feestelijke en informatieve avond ter gelegenheid van de uitreiking van het Keurmerk Paard en Welzijn aan zijn EKO-pensionstal.

41 Jaar geleden kwam ik in aanraking met de biologische landbouw. Wat mij aanstond is dat ze niet alleen zeiden dat het anders moest, maar ook werkelijk wat deden. Deze visie is leidend geweest bij de inrichting van mijn stal. Het uitgangspunt is daarbij dat het dier zoveel mogelijk zijn natuurlijk gedrag kan vertonen. Niet alleen uit ethische overwegingen, maar ook omdat tegennatuurlijk dieren houden gedrags- e gezondheidsproblemen kan opleveren. Dit beïnvloedt de prestaties van het dier negatief. Na het EKO merk, was het Keurmerk Paard en Welzijn dan ook een logische volgende stap.

Aldus Rutger Murray tijdens zijn toespraak waarbij onder andere een delegatie aanwezig was van de KPW organisatie, programmamanager Piko Fieggen van de Dierenbescherming en de heer Van Elst als vertegenwoordiger van de gemeente Lelystad.

toespraak Murray

Rutger Murray vervolgt:
Goede kennis van natuurlijk gedrag en de behoeftes van paarden is van essentieel belang. Het wetenschappelijk onderzoek van Machteld van Dierendonck en de daaruit voortgekomen Welzijnsmonitor geven, behalve steun om bepaalde ideeën te kunnen verdedigen, ook een enorme hulp bij de praktische uitwerking van een en ander. Een visie op paardenhouderij hebben is namelijk één ding. Het omzetten naar de praktijk van alledag is echter nog heel iets anders. Zeker wanneer je als bedrijf je boterham moet verdienen met paardenhouderij. De KPW heeft hiervoor een product geleverd dat dit mogelijk maakt.”

“Klanten spelen uiteindelijk een cruciale rol in dit verhaal. Als je er niet in slaagt om hen te overtuigen van een andere vorm van paardenhouderij dan gaat onze missie niet slagen. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat er hier al 15 jaar lang een groep klanten dat groeiproces, die zoektocht, heeft mogelijk gemaakt. Hopelijk kan het KPW een bijdrage leveren aan klanten, maar ook aan overheden en allerlei organisaties die zich met paardenhouderij bemoeien, om inzicht te krijgen hoe actief en verantwoord aan het verbeteren van paardenwelzijn kan worden gewerkt.”

“Hopelijk willen overheden en welzijnsorganisaties de nodige steun geven aan hen die stappen in de goede richting durven zetten. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend. Het is voor mensen en organisaties nog steeds veiliger om bij het oude vertrouwde te blijven hangen. Er is dus moed voor nodig om andere wegen in te slaan!”

presentatie KPW

Na de inspirerende toespraak van de stalhouder was er een presentatie van KPW waarin welzijnsdeskundige Machteld van Dierendonck en KPW paardenarts Amber Koppen uitgelegden wat het keurmerk inhoudt, hoe het tot stand gekomen is en hoe een bedrijf en de paarden beoordeeld worden. De pensionklanten kregen de gelegenheid om vragen te stellen en tijdens een rondleiding over het bedrijf legde KPW-inspecteur Rik Bremer uit waar in het veld nu precies op gelet wordt.

Bronsveld 2Als afsluiting was er door EKO-pensionstal Bronsveld een drankje en een hapje verzorgd waarbij de aanwezigen ideeën konden uitwisselen en genieten van het behaalde resultaat.
Voor EKO-stal Bronsveld een waardering en bevestiging van welzijnsgerichte paardenhouderij, voor het KPW een voorbeeldbedrijf en voor de paardenwereld weer een stap in de goede richting!

Tekst : KPW & Rutger Murray. Foto’s: KPW & Gerda Kok