Excursie naar Pensionstal Schraa in Sondel.

Dinsdag 13 oktober zijn 14 HBO-studenten Paard en Management van Hogeschool Van Hall Larenstein op excursie geweest bij Pensionstal Schraa in Sondel. Het thema was paardenwelzijn in het algemeen en het Keurmerk Paard en Welzijn in het bijzonder.

De vraagstelling was, wat betekent paardenwelzijn voor Tjeerd en Karin Schraa, wat zijn jullie uitgangspunten. Maar ook, hoe gemakkelijk of moeilijk is het om je ook daadwerkelijk aan de eisen van het keurmerk te houden, wat vinden de pensionklanten er van, welke zaken willen jullie nog verbeteren of aanvullen.

stal studenten

De studenten waren erg enthousiast over de dagelijkse praktijk van het bedrijf en de oplossingen die waren gevonden om paarden zo optimaal mogelijk te houden. Een compliment voor betrokkenheid van de studenten voor dit onderwerp!

Foto’s en tekst van Karin Goedkoop