A5 Flyer 10 geboden aug 2015

10 geboden van het paard
als jouw paard vraag ik je …

Keurmerk Paard en Welzijn stelde in september 2015 de 10 geboden van het paard op.
Het lijstje van welzijnsregels voor paarden is enthousiast ontvangen, zowel binnen de paardensector als door de Dierenbescherming. Op Facebook kregen de 10 geboden 1.000 likes en zijn ze 2.000 keer gedeeld (stand februari 2016).

De 10 geboden van het paard zijn pakkend en effectief dankzij de sterke afbeeldingen en de korte stellingen.

Maar wij kunnen ons bij KPW voorstellen dat die beknopte tekst ook wel eens vraagt om een toelichting. Die geven wij graag op deze pagina.

Wil je reageren op de 10 geboden of de toelichting?
Laat het ons weten!
Wij verheugen ons altijd op reacties van paardenliefhebbers.


Toelichting op de 10 geboden van het paard

Zorgen voor welzijn betekent het respecteren van de natuurlijke behoeften en gedragingen van uw paarden.
Dit zijn handvatten om een minimaal niveau van paardenwelzijn na te streven.
Onderverdeeld naar goede voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag.

Goede voeding
dat betekent: afwezigheid van chronische honger en dorst

 1. LAAT MIJ NIET LANGER DAN 6 UUR ZONDER EETBAAR RUWVOER
  Dat kan door ruwvoer zo aan te bieden dat die zes uren niet worden overschreden
 1. GEEF MIJ EERST RUWVOER DAN KRACHTVOER
  Door ruwvoer eerst te geven en dan pas krachtvoer, eventueel in kleine porties, voed je het paard beter.
  Vooral in de ochtend – dat is meestal het langste interval
 1. LAAT MIJ ONBEPERKT VERS WATER DRINKEN
  Geef het paard minimaal eens in de 4 uur toegang tot schoon en vers drinkwater.
  Controleer dagelijks de watervoorziening op iedere locatie waar het paard is

Goede huisvesting
dat betekent onder meer: comfortabel rusten, goed klimaat en bewegingsgemak

 1. LAAT MIJ DAGELIJKS VRIJ BEWEGEN
  Geef het paard voldoende vrije beweging. Hoe kleiner de box, hoe langer vrije beweging nodig is.
  Bied minimaal 2 uur per dag vrije beweging op paddock (minimaal 5 galopsprongen mogelijk) of in de wei aan.
  En, als box kleiner is dan tweemaal de stokmaat in het kwadraat (2 x sm)², compenseer dat met extra uren vrije beweging
 1. ZORG ER VOOR DAT IK KAN RUSTEN
  Geef het paard mogelijkheden comfortabel te rusten op goede ondergrond.
  Door op iedere locatie waar een paard vrij kan bewegen (>2 uur) ook te zorgen voor een droge, schone en voldoende dikke zachte ondergrond
 1. LAAT MIJ CONTACT HEBBEN MET ANDERE PAARDEN
  Maak op stal in ieder geval het visuele contact tussen paarden mogelijk, gedurende 24 uur per dag.
  Doe dat door te zorgen dat ieder paard altijd, op iedere positie in de box of in de wei, minimaal binnen 8 meter een ander paard kan zien als het hoofd omhoog is
 1. ZORG ER VOOR DAT IK ALTIJD MIJN OMGEVING KAN ZIEN
  (deze stelling hoort ook bij het kopje Gepast gedrag)
  Geef een paard voldoende mogelijkheden om de hele omgeving te scannen.
  Door te zorgen dat een paard zelf verder kan kijken dan de eigen box en de overzijde kan het anticiperen op gebeurtenissen in de omgeving
 1. ZORG VOOR MIJN VEILIGHEID
  Bied een veilige leefomgeving en een gezond klimaat.
  Zorg voor ondergronden met grip en ruimten zonder objecten die verwondingen kunnen veroorzaken.
  Laat het klimaat voldoen aan minimale eisen gebaseerd op wetenschappelijke criteria. Vraag na bij KPW wat die criteria zijn!

Goede gezondheid
afwezigheid van huidbeschadigingen en verwondingen, ziekten en afwezigheid van ongemak veroorzaakt door gebruik (gezondheid is indirect gevolg van eerbiediging van de eerdere geboden).

 1. ZORG VOOR MIJN GEZONDHEID
  Door dierenarts, hoefsmid, tandarts en andere para-veterinaire professionals (liefst gecertificeerd) zowel preventief als curatief te laten komen.
  Door tijdens omgang, training en wedstrijd te voorkomen dat problemen ontstaan

Gepast Gedrag
Expressie van sociaal gedrag, ander soort specifiek gedrag, goede mens-dier relatie.
Positieve emotionele toestand

 1. ZORG ER VOOR DAT IK ZO MIN MOGELIJK STRESS HEB
  Je omgang met het paard moet voorspelbaar zijn en beïnvloedbaar door het paard.
  Bereik dit door alle 9 bovenstaande geboden te respecteren

Als een dier essentieel basisgedrag kan vertonen in een voorspelbare omgeving, dan …

stress ⬇︎
welzijn ⬆︎
en veiligheid