Paardenwelzijn en keurmerk

Zorg voor paardenwelzijn
Sinds 2007 roept de overheid ondernemers in de dierhouderij op te streven naar dierenwelzijn als onderdeel van duurzame bedrijfsvoering.
De paardensector heeft dit in de jaren daarna opgepakt. De Sectorraad Paarden publiceerde plannen en richtlijnen voor het verbeteren van paardenwelzijn met regels voor huisvesting, voeding, transport en trainingsmethoden voor paarden. Als aanvulling hierop is de Paardenwelzijnscheck ontwikkeld en daarna het Keurmerk Paard en Welzijn.

KPW-inspecteur en KPW-dierenarts

Huisvesting is een van de vier domeinen waarop paardenwelzijn wordt bepaald

 

KPW welzijnsadviseurs geven consult.

In antwoord op vragen uit de paardenhouderij bieden wij een nieuwe dienst:
KPW welzijnsadvies.

KPW welzijnsadvies is gericht op bedrijven die streven naar welzijn voor hun paarden. Het staat los van keurmerk en certificaat.

Stalhouders kunnen vrijblijvend consult krijgen van de KPW welzijnsadviseur.

KPW welzijnsadvies heeft daarom een lage drempel: het is niet verplichtend, er is geen afbreukrisico, het kost weinig tijd en de kosten zijn gering.


Een keurmerk voor paardenwelzijn
Beoordelingen van paardenbedrijven op welzijnscriteria vormen de basis van dat keurmerk. Die normen zijn op hun beurt afgeleid uit doelstellingen voor paardenwelzijn van overheid en organisaties in de sector, die sinds 2007 zijn vastgelegd in diverse nota’s en beleidsplannen.

Paardenbedrijven met het Keurmerk Paard en Welzijn
Paardenbedrijven die aan de welzijnsnorm voldoen krijgen het Keurmerk Paard en Welzijn. Dat keurmerk is voor hen een erkenning van hun streven naar paardenwelzijn. Het keurmerk is dus bedoeld voor bedrijven, maar consumenten (paardeneigenaren), sectororganisaties en overheid hebben ook een belang. Zij willen bedrijven aanspreken op hun zorg voor het welzijn van paarden. Het Keurmerk Paard en Welzijn is voor hen een betrouwbaar baken.

Kijk op onze pagina van Keurmerkhouders welke bedrijven reeds het certificaat verdienden.


Belangrijk uitgangspunt voor het keurmerk is de Welzijnsmonitor Paardenhouderij die in 2012 is ontwikkeld door Wageningen UR en die gefinancierd is door het ministerie van Economische Zaken, de FNHO, LTO, KNHS en de Dierenbescherming.


A5 Flyer 10 geboden aug 2015

Succesvol initiatief van KPW: de 10 geboden van het paard.

Klik op de afbeelding voor grote weergave de 10 geboden van het paard.

Lees de toelichting op onze pagina van de 10 geboden van het paard

Deel en like de 10 geboden van het paard op Facebook!